LAMPL, ZSUZSANNA: Magyarnak lenni. Szociológiai tanulmányok a szlovákiai magyarokról.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra-2007-01
Elérhető: Elfogyott
4.98€

Lehetséges választások

Nostra Tempora 14

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2007, 184 pp. (magyarul)

Mit jelent magyarnak lenni? Egyféleképpen vagyunk magyarok, vagy sokszínű a magyarságunk? Mi, szlovákiai magyarok különbözünk-e más magyaroktól? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a többéves kutatómunkán alapuló könyv.

ISBN: 978-80-89249-15-2

Tartalom:
 
Magyarnak lenni, avagy a nemzeti identitás néhány összetevőjéről 
 
1. Ahogy a szlovákiai magyarok látják 
1.1. Nemzeti önbesorolás 
1.2. Mitől lesz valaki magyar? 
1.3. Magyar szimbólumok 
1.4. Magyarként élni Szlovákiában 
1.5. Magyarok és szlovákok 
2. Nemzeti identitás a magyar és a szlovák fiatalok értelmezésében 
2.1. Nemzeti önbesorolás
2.2. A nemzeti hovatartozás kritériumai 
2.3. Önkép és az egymásról alkotott vélemények 
3. Összegzés
Felhasznált irodalom 
 
A stabil magyar választópolgár potréja, avagy a szlovákiai magyarok politika iránti érdeklődése és választási hajlandósága 2001 és 2006 között 
 
1. A politika iránti érdeklődés 
2. Választási hajlandóság 
2.1. A választási hajlandóság alakulása
2.2. A választási hajlandóságot befolyásoló tényezők
2.3. A választópolgárok típusai a választási hajlandóság szerint 
2.4. A választási hajlandóság okai 
2.4.1. A pozitív választási hajlandóság okai 
2.4.2. A negatív választási hajlandóság okai 
2.5. MKP-preferenciák pró és kontra
2.5.1. Miért választaná az MKP-t?
2.5.2. Miért nem választaná az MKP-t? 
2.6. Az MKP tevékenységének értékelése 
2.7. Amit a kérdőív nem árul el 
2.7.1. Hogyan látták az emberek az MKP-t 2003-ban? 
2.7.1.1. Az MKP viszonyulása választóihoz, az állampolgárokhoz 
2.7.1.2. Az MKP-val kapcsolatos elvárások 
2.7.2. A politikusokkal és a pártokkal szembeni elvárások 2006-ban 
2.7.2.1. Mit kifogásolnak a politikusoknál? 
2.7.2.2. Mit várnak el egy politikustól és egy párttól, miben nyilvánulna meg számukra a valós érdekképviselet?
2.7.2.3. Milyen az ideális politikus? 
2.7.2.4. Milyennek látják az MKP-t?
2.7.2.5. Választási hajlandóság
2.7.2.6. Befolyásolja-e valaki, illetve befolyásolja-e az MKP programja és arculata az interjúalanyok választási hajlandóságát és preferenciáit? 
3. Konklúzió 
Melléklet
Felhasznált irodalom 
 
A szlovákiai magyarok politikai identitása
 
1. Bevezető
2. A szlovákiai magyarok politikai identitása a kilencvenes években 
3. 2001 - megváltozott identitás?
3.1. Objektív megközelítés 
3.2. Szubjektív megközelítés 
3.3. A politikai értékrendtípusok és hordozóik 
4. Konklúzió 
Melléklet
 
Diploma előtt és után. Egyetemet végzett szlovákiai magyar fiatalok választásai és lehetőségei
 
1. Bevezető 
2. 2001-es helyzetkép 
2.1. A megkérdezettek jellemzıi
2.2. Honnan indult? (Család, iskolák, környezeti hatások) 
2.3. Hogyan próbálta elérni a célját?
2.3.1. Iskolaválasztás
2.3.2. Elhelyezkedés, érvényesülési stratégiák 
2.4. Hová tart? 
2.4.1. A letelepedéssel kapcsolatos jövőkép
2.4.2. A szakmával kapcsolatos jövőkép
3. 2006-os helyzetkép 
3.1. A megkérdezettek jellemzői 
3.1.1. A szülők iskolai végzettsége 
3.1.2. Az oktatás nyelve 
3.1.3. Hol végezték felsőfokú tanulmányaikat? 
3.1.4. Pályamódosítás, munkahelyek, migráció 
3.1.5. Továbbképzés az egyetem befejezése után
3.1.6. Önreflexió a karrierről és a sikerről
3.2. Karrierpályák 
3.2.1. A felsőoktatási intézményválasztást befolyásoló tényezők
3.2.1.1. Iskolázottság, szakképesítés 
3.2.1.2. Mit adott az egyetem? 
3.2.2. Az elhelyezkedést és a munkahelyválasztást befolyásoló tényezők
3.2.2.1. Az elhelyezkedés körülményei 
3.2.2.2. Milyen a megfelelő munkahely?
3.2.3. Migrációs tendenciák és a migránsok megítélése
3.2.3.1. Otthonmaradás vagy ingázás?
3.2.3.2. Vélemények a migrációról és a migránsokról 
3.3. Tipikus karrierpályák 
4. Gondolatok a két kutatás összehasonlítása kapcsán 
Függelék 
Felhasznált irodalom
 
Sokat adtunk, de lehet többet is. Az adományozás és a százalékos adományozás alakulása Szlovákiában 
 
1. Az adományozás a statisztikai adatok alapján 
1.1. Adófizetők 
1.1.1. Az adózók számának alakulása 
1.1.2. Az adóból befolyt összegek alakulása 
1.2. Adományozás 
1.2.1. Az adományozásból fakadó adókedvezmény 
1.2.1.1. Az adományozásból fakadó adókedvezményt igénybe vevő természetes személyek
1.2.1.2. Az adományozásból fakadó kedvezményt igénybe vevő jogi személyek 
1.2.2. A százalékos adófelajánlás 
1.2.3. Az adományok és a százalékos felajánlás nagysága 
1.3. Kedvezményezettek 
1.3.1. A nonprofit szervezetek száma és tevékenységi köre 
1.3.2. Bejegyzett és kedvezményezett szervezetek
1.3.3. TOP 100 és TOP 10 - a legtöbb támogatásban részesült szervezetek
2. Az adományozás az empirikus adatok alapján
2.1. Felmérések, elemzések a harmadik szektorról
2.2. Lakossági százalékos és egyéb adományozás a felmérések tükrében 
2.2.1. Tájékozottság 
2.2.2 . A kedvezményezett szervezet kiválasztásának szempontjai 
2.2.3. Adófizetők és százalékos adományozók az eltelt időszakban 
2.3. A lakossági adományozás egyéb formái
2.4. Vállalati filantrópia 
3. Konklúzió 
Felhasznált irodalom