LAMPL, ZSUZSANNA: Magyarok és szlovákok. Szociológiai tanulmányok nemcsak az együttélésről.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra-2008-03
Elérhető: Raktáron
6.00€

Lehetséges választások

A kötet egy 2007-es szociológiai felmérés eredményeit taglalja, s a szlovák-magyar viszony 2008-as kiéleződésének időszakában íródott. Az eredmények azonban ma sem tekinthetők idejétmúltak, hiszen a szlovák–magyar kérdéskör nem a gyorsan változó társadalmi jelenségek kategóriájába tartozik. A könyv olyan kérdésekre ad választ, amelyekkel korábban tudományos szinten még nem foglalkoztak: a jövő szlovákiai magyar értelmiségének önmaga által alkotott értelmiségképe, a magyarok és szlovákok együttélése, valamint a kulturális élet lehetőségei és a velük való elégedettség Dél-Szlovákiában.

Somorja 2008, Nostra Tempora 17, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 140 p. (magyarul)

ISBN: 978-80-89249-25-1

Tartalom

Elõszó

A kép és a tükör, avagy  megfelle-e a jövő szlovákiai magyar értelmisége a saját maga által alkotott értelmiségképnek

1. Tudnivalók a mintáról

1.1. Demográfiai és szociális jellemzõk

1.2. A továbbtanulás és az egyetem kiválasztásának motivációja

2. A kép — ki az értelmiségi?

3. A tükör — megfelel-e a jövõ értelmiségije a felvázolt képnek?

3.1. Kultúraorientáltság

3.2. Tájékozottság 

3.3. A közösségi szerepvállalás és a közösség dolgai iránt tanúsított érdeklõdés

4. Összegzés

Magyarok és szlovákok Dél-Szlovákiában

1. Nyelvhasználat és identitás

1.1. Szlovákok

1.2. Magyarok 

1.3. A nyelvtudással és nyelvhasználattal kapcsolatos vélemények

2. A szlovák—magyar együttélés (2007—2008) 

2.1. A szlovák—magyar viszony

2.2. A szlovákok és magyarok hatalmi pozíciója

2.3.  A szlovákok és magyarok egyenjogúság-érzése 

3. Kulturális élet, kulturális fogyasztás Dél-Szlovákiában

3.1. A kulturális élet lehetõségei és a velük való elégedettség 

3.2. A kulturális fogyasztás további formái 

3.3. Médiafogyasztás

3.4. A dél-szlovákiai kulturális életrõl kialakult összkép 

Felhasznált irodalom