FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2008/4

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2008-04
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN:1335-4361

X. évfolyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: TÖRÖK TAMÁS

Szerkesztőbizottság:
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József,
Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András,
Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom

Tanulmányok

BORDÁS SÁNDOR: Reváns és identitás
KESERŰ JÓZSEF: Narratíva és etika összefüggései Krúdy Gyula: Az útitárs című regényében
GÖRÖZDI ZSOLT: A protestáns egyházrendek problematikája a reformáció egyházaiban a 16. században
KARASSZON ISTVÁN: Nőalakok az ősatyákról szóló elbeszélésekben
VAJDA BARNABÁS: Multiperspektivitás és történelmi megbékélés
CS. MOLNÁR JÁNOS: A vallási interferenciák moszlim értelmezése (Van-e értelme vallási interferenciákról beszélni moszlim közegben?)
ERDÉLYI MARGIT: Az olvasás és olvasni tudás
BÁNDY GYÖRGY: Káin és Ábel (Egy mítosz interpretálása)
SIKOS T. TAMÁS—KOVÁCS ANDRÁS: Kiskereskedelmi hálózatok, vásárlási szokások, határmentiség Dél-Szlovákiában
SIMON SZABOLCS: Országos szintű pedagógiai mérések tanulságai. A középiskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás az írásbeli érettségi vizsga eredményeinek tükrében
KISS JÓZSEF: Martin Rázus a szlovákiai magyar sajtó tükrében

Műhely

„Egyetemünk egyfajta alternatívát nyújt.” Beszélgetés Albert Sándorral, a komáromi Selye János Egyetem rektorával (Fazekas József) ....135

Agora

SZABÓ INGRID—ANTALÍK IMRE: A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának fejlődési folyamata és fejlesztési lehetőségei
PAPP VANDA: Az Új Forrásban 1969 és 1989 között megjelent fordításokról

Évforduló

MISAD KATALIN: Jakab István nyelvész, nyelvművelő 80 éves
FAZEKAS JÓZSEF: A 80 éves Zeman László köszöntése

Dokumentumok


PDF-je ingyenesen elérhető itt!