FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2009/1

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2009-01
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN 1335-4361

XI. évfolyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: TÖRÖK TAMÁS

Szerkesztőbizottság:
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József,
Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András,
Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom

Tanulmányok

RUDOLF CHMEL: Ľudovít Štúr a szlovákok emlékezetében
LANSTYÁK ISTVÁN: Nyelvi ideológiák és filozófiák
MÁRIA HOMIŠINOVÁ: Az etnikai közösséghez való tartozás determináló hatása a szlovák többség és a szlovákiai kisebbségek tagjainak viselkedésére
MISAD KATALIN: Terminológiai problémák a szlovák—magyar, illetve a magyar—szlovák vonatkozású szakszótárakban és szakkifejezés-gyűjteményekben
JURAJ MARUŠIAK: A lengyel kisebbség Csehszlovákiában 1968 és 1970 között
BODÓ JULIANNA: A vendégmunka típusú migráció magatartásmintái a székelyföldi térségben (1. rész)

Pályakép

Felülnézetből, kritikusan és rácsodálkozva. Beszélgetés a 70 éves Rudolf Chmellel (Görözdi Judit)

Évforduló

Lankadatlanul. Žilka Tibor 70. születésnapjára (G. Kovács László)

Könyvek

Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság (Simon Attila)
Boris Divinský: Labor market — migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way (Gál Zsolt)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!