FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2009/4

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2009-04
Elérhető: Raktáron
2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN 1335-4361

XI. évfolyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ

Szerkesztőbizottság:
Bíró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László,
Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, Lampl Zsuzsanna,
Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila,
Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom:

KISS JÓZSEF: Kísérlet egy önálló szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség létrehozására 1968—1969-ben
MÉSZÁROS MAGDOLNA: A szlovákiai magyarok politikai orientációja (A 2009 nyarán lefolytatott kérdőíves felmérés eredményei alapján)
KOCSIS ARANKA: Magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a két világháború közötti Pozsonyban
KONTRA MIKLÓS: Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében
MISAD KATALIN: A kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendelkezések Szlovákiában, Finnországban és Dél-Tirolban
KOMZSÍK ATTILA–LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai magyar kisebbség intézményes művelődése a statisztikák tükrében
MÉSZÁROS LAJOS: Szuverenitás és emberi szabadság. Eszmefuttatások a kiadatás intézményével kapcsolatban

Dokumentum

Csehszlovákia — 1989. A rendszerváltás éve a magyar diplomáciai jelentések tükrében (Popély Árpád)
Javaslat a magyar tannyelvű iskolák részére folyó pedagógusképzés problémáinak megoldására és intézményesítésére (László Béla)

Könyvek

Bordás Sándor: Az agresszív kód (Balogh Tibor)
Öllös László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok (Tóth Károly)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!