FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2010/1

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2010-01
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN:1335-4361

XII. évfolyam

Felelős szerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ

Szerkesztőbizottság:
Bíró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László,
Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, Lampl Zsuzsanna,
Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila,
Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

PETER KÓNYA: A Bodrogköz autochton és allochton lakossága
LANSTYÁK ISTVÁN: A nyelvi problémák típusai
GAUCSÍK ISTVÁN: Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok Tarján Ödön pályaképéhez
PINTÉR TIBOR: Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben
GYŐRY ADRIENN: Az államnyelv és a kisebbségi nyelv harca a magyar tanítási nyelvű iskoláknak szánt tankönyvekben
CSÍKÁNY ANDREA: Atlaszgyűjtési tapasztalatok szlovákiai magyar nyelvjárási kutatópontokon
HADHÁZI ORSOLYA: A népmondák mint az uradalomtörténet-kutatás segédforrásai Torna megyei példák alapján
VARGA ANDREA: Mássalhangzó-jelenségek Gellér község nyelvjárásában

Pályakép

MESTER BÉLA: A határvidék markáns bája. Mészáros András hatvanéves

Konferencia

MÉSZÁROS ANDRÁS: A magyar filozófia története egy filozófiai terminus tükrében. Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében

Műhely

FÓRIS ÁGOTA: A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat

Könyvek

Popély Árpád–Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (Vajda Barnabás)
Voigt Vilmos Keményfi Róbert (szerk.): Voigt Vilmos könyvészete; Meseszó. Tanulmányok mesékről és mesekutatásról (Liszka József)
Öllös László: Národná identita slobodného človeka (Petőcz Kálmán)
Popély Gyula: Felvidék. 1914—1920 (Varga Sándor)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!