FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2010/2

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2010-02
Elérhető: Raktáron
2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELELNŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN:1335-4361

XII. évfolyam

Felelős szerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ

Szerkesztőbizottság:
Bíró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László,
Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, Lampl Zsuzsanna,
Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila,
Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom

Tanulmányok

SKALA TAMÁS: Adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez
LANSTYÁK ISTVÁN: A nyelvi problémák típusai nyelvi jellegük szerint
LAMPL ZSUZSANNA: A rejtőzködés misztériuma, avagy adalékok az MKP és a Most-Híd választási eredményéhez
TÓTH LÁSZLÓ: Adalékok Peéry Rezső élet- és pályakezdéséhez
KŐMÍVES TIBOR: „Búcsú a latin nyelvtől”. A kassai közigazgatás nyelvváltása 1840-ben
GECSE ANNABELLA: „Szent” tárgyak rendszere – profán tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében
KACSINECZ KRISZTIÁN: „A hatalom célja a hatalom.” A totalitárius ideológiák „irracionális logikájának” elemzése George Orwell és Arthur Koestler regényeinek tükrében

Pályakép

L. JUHÁSZ ILONA: Interjú a 70 éves Voigt Vilmos professzorral

Konferencia

SIMON ATTILA: Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és szlovák kollektív emlékezetben 1918–2010. A szlovák–magyar történész-vegyesbizottság idei éves konferenciája Érsekújvárott
BOLEMANT LILLA: Kockázati társadalom és felelősség. alkalmazott filozófiai konferencia Pécsett 

Könyvek

Zeman László: Visszalapozások. Válogatott tanulmányok és ismertetések (Simon Szabolcs)
Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között (MayerJudit)
Holec, Roman: Dinamitos történelem. A pozsonyi Dynamit Nobel vegyipari konszern a közép-európai történelem keresztútján 1873–1945 (MayerJudit)
Öllös László: Národná identita slobodného človeka (Végh László)
Öllös László: Národná identita slobodného človeka (Csanda Gábor)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!