FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2011/1

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2011-01
Elérhető: Raktáron
3.00€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN:1335-4361

XIII.évfolyam

Felelősszerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ

Szerkesztőbizottság:
Bíró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

Angyal Béla: A két világháború közötti csehszlovákiai magyar pártok történetének szakirodalma és forrásai
Simon Attila: Budapest, Moszkva és Prága bűvkörében. A szlovákiai magyar politika alternatívái – az aktivizmustól a budapesti politikáig – a két világháború között
Rácz Kálmán: A katolicizmus szerepe Szüllő Géza politikájában
Mrva Marianna - Szilvássy Tímea: Kétnyelvűség a dél-szlovákiai településeken
Miroslav Kocúr: Az istenért, a nemzetért – keresztény nemzeti populizmus
Grigorij Mesežnikov: A nemzeti populizmus Szlovákiában: az állam jellegének definiálása és egyes történelmi események értelmezése
Petőcz Kálmán: Nemzeti populizmus és választási magatartás
Gál Zsolt: Duna-völgyi Argentína. Populista gazdaságpolitika mint a fenntartható gazdasági növekedés első számú ellensége

Agora

Karikó Sándor: Európaiság mint identitás és nevelés?

Könyvek

Michela, Miroslav: Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska 1918–1921 (Simon Attila)
Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta (szerk.): Sokszínű nyelvészet. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatás (Bolemant Lilla)
Skutnabb-Kangas, Tove − Dunbar, Robert: Indigenous children’s education as linguistic genocide and a crime Against Humanity? A global view (Kontra Miklós)
A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére (Vízkeleti László)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!