FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2001/3

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2001-03
Elérhető: Elfogyott
2.66€

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA

III. évfolyam

ISSN:1335-4361

Főszerkesztő: ÖLLŐS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF

Szerkesztőbizottság:

Ádám Zita, B. Kovács István, Fazekas József, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Öllős László (elnök), Tóth Károly, Vadkerty Katalin, Varga Sándor, Végh László, Zeman László

Tartalom:

Tanulmányok

TÓTH KÁROLY: Egy falu az etnikai peremvidéken: Vághosszúfalu
LAMPL ZSUZSANNA: Nevelési területek preferenciája a gimnáziumban
CSIZMADIA ERVIN: Pártok és politikai hálózatok
SIEGFRIED BECKER: Búzavirágok (Politikai és kulturális szimbolizmus a nemzeti konfliktusokban: Ausztria-Magyarország)
MÉSZÁROS ANDRÁS: "A legideálisabb gondolkodású liberális teológus" (Szelényi Ödön vallásfilozófiájáról)
NÉMETH ANDREA: A kódváltás pragmatiaki kérdései egy kétnyelvű közösségben

Dokumentum

1997. évi (1997. II. 14.) 70. számú törvény a külföldi szlovákokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (Fordította Szabómihály Gizella)
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága (Velencei Bizottság): Jelentés a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánásmódról

Konferencia

DAVIDE TORSELLO: Eszmecsere Kelet-Közép-Európáról (avagy mi újat mondhat egy nemzetközi konferencia a változó valóságról)

Reflexió

A. KIS BÉLA: Családnevek vizsgálata nyomán "felekezetnév-vizsgálat"
ZEMAN LÁSZLÓ: Kitekintés az összehasonlító irodalomtudományra

Könyvek

Közlemény  

LANSTYÁK ISTVÁN - MENYHÁRT JÓZSEF: A Gramma Nyelvi Iroda (avagy: Lesz-e az álomból valóság?)

A Fórum Társadalomtudományi Szemle I-III. évfolyamának (1999-2001) tartalomjegyzéke


PDF-je ingyenesen elérhető itt!