FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2003/1

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2003-01
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA

V. évfolyam

ISSN 1335-4361

Főszerkesztő: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF

Szerkesztőbizottság:

Csehy Zoltán, Fazekas József, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Öllős László (elnök), Tóth Károly, Vadkerty Katalin, Varga Sándor, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

SCHÖPFLIN  GYÖRGY: Liberálpluralizmus és posztkommunizmus
GABÓDA BÉLA: Kisebbségi iskolaügy Kárpátalján a Csehszlovák Köztársaság idején (1919-1938) (I. rész)
TÖTH ENDRE: Az első kétoldalú tárgyalások Csehszlovákia és Magyarország között (1921) Mariánská Lázně (II. rész)
GAUCSÍK ISTVÁN: Gazdaság és hitelszervezet - a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918-1923) (II. rész)
BOROS FERENC: 1968 és a kádári politika
RATHMANN JÁNOS: Johann Samuel Toperczer gondolatvilága
BUKOVSZKY LÁSZLÓ: Fejezetek Deáki múltjából (1848-1945)
GYÖNYÖR JÓZSEF: 1920-2003 (Végh László)
GYÖNYÖR JÓZSEF: Valamikor védett kisebbség voltunk

Agora

HUNČÍK PÉTER: Etnikai immundeficites szindróma

Dokumentumok

GYÖNYÖR JÓZSEF: Megjegyzések a Szlovák Szocialista Köztársaság Kormányhivatala nemzetiségi főosztályának megszüntetésével kapcsolatos javaslathoz

Feljegyzés néhány hiányosságról, amelyek napjainkban is előfordulnak a 144/1968. számú, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek helyzetéről szóló alkotmánytörvény gyakorlati megvalósításában

Konferencia

FRANCES PINE: Társadalmi változások Közép-Európában

Könyvek

Jozef Beňa: Slovensko a Benešove dekréty (Simon Attila)

Die Vision von Mitteleuropa - Stephan Széchenyi (1791-1860) und die seine Reformideen. Tausend Jahre Lebensgemeinschaft in Mitteleuropa (Varga Sándor)

PDF-je ingyenesen elérhető itt!