FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2008/1

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2008-01
Elérhető: Raktáron
2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN:1335-4361

X. év folyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: TÖRÖK TAMÁS

Szerkesztőbizottság:
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József,
Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András,
Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

BÁRDI NÁNDOR–SZARKA LÁSZLÓ: Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség− és nemzetpolitika az uniós Közép−Európában
ŠTEFAN ŠUTAJ–SÁPOS ARANKA: A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében (A 2007−es év példáján szemléltetve)
ÖLLÖS LÁSZLÓ: Nemzeti harc és támogatás a magyarországi magyarságpolitikában
MÁRIA HOMIŠINOVÁ: Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok. Empirikus elemzés a nemzeti identitás szerkezetéről
ANNA JUROVÁ: A szlovákiai romák Csehszlovákiában az 1945 és 1947 közötti időszakban (A mobilitás szabályozása és az elnyomás folytonossága)
POPÉLY ÁRPÁD: A csehszlovák–magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei
TÓTH ÁGNES: Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet változásának néhány összefüggése a Dél−Dunántúlon (1945–1949)
BÁNYAI VIKTÓRIA–KORMOS SZILVIA: Alsó− és Felsőszeli egykori zsidó népessége

Konferencia

A magyar–magyar kutatások hasznáról és haszontalanságáról (Kontra Miklós)
IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Hagyomány és modernitás. Szeged, 2007. július 2–6. (Liszka József)

Könyvek

Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája (Öllös László)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!