FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2006/2

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2006-02
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN:1335-4361

VIII. évfolyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: TÖRÖK TAMÁS

Szerkesztőbizottság:
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Huncík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József,
Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Szarka László, Tóth Károly,
Vadkerty Katalin, Varga Sándor, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

HIDEGH ANNA LAURA - MIKLÓS ANNA ERZSÉBET: Euroregiókról szlovák-magyar kitekintéssel
HORVÁTH TAMÁS - RÍZ ÁDÁM: Szlovákiai magyarok támogatásának új lehetőségei az Európai Unióban
HELENA BUJNOVÁ: A visegrádi szerződés országainak geopolitikai helyzete
ÖLLÖS LÁSZLÓ: A Magyar Köztársaság alkotmánya és a magyar kisebbségek
LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai magyarság műveltségi szintjéről
HUSHEGYI GÁBOR: Többnyelvű oktatás és a bolognai folyamat
GULYÁS LÁSZLÓ: A magyar-szlovák határ kérdése a versailles-i békekonferencián (1. rész)
N. CSÁSZI ILDIKÓ: A zoboralji helynevek jellemzői
CS. NAGY LAJOS: A medvesalji szókincsvizsgálat néhány eredménye és további irányai

Pályakép

Néprajz a 21. század elején (Beszélgetés Liszka Józseffel)

Dokumentumok

A Szovjet Külügyminisztérium memoranduma a kelet-európai országokban uralkodó állapotokról 1989. február 24-én

Konferencia

Konferencia a Kárpát-medencei magyar kisebbségek nyelvhasználati jogairól (Szabómihály Gizella)

Könyvek

Simon Attila (összeáll.): A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990-2002) (Vajda Barnabás)
Bukovszky László (szerk.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig (Simon Attila)
Gulyás László: Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig (Kugler József)

PDF-je ingyenesen elérhető itt!