FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2006/3

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2006-03
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRA T

ISSN:1335-4361

VIII. évfolyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Fe lelős szerkesztő: TÖRÖK TAMÁS

Szerkesztőbizottság:
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József,
Lanstyák Ist ván, Liszka József, Mészáros András, Szarka László, Tóth Károly,
Vadkerty Katalin, Varga Sándor, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

KISS JÓZSEF: 1956 ősze Szlovákiában
SZESZTAY ÁDÁM: A magyarországi kisebbségek az 1956−os forradalomban. A kisebbségek reagálása a forradalmi helyzetre
VAJDA BARNABÁS: Csehszlovákia álláspontja a magyarkérdés ENSZ−vitájában 1956–1957−ben
ANDRÁS KÁROLY: Magyar kisebbség, szlovák többség. A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára
JURAJ MARUŠIAK: A csehszlovákiai lengyel kisebbség helyzete és magatartása(1956–1962)
NORBERT KMEŤ: A katolikus egyház és a népi demokratikus állam
MÉSZÁROS ANDRÁS: Nemzeti filozófia – hasonlóságok és különbségek a magyar és a szlovák filozófiatörténet−írásban
GULYÁS LÁSZLÓ: A magyar–szlovák határ kérdése a versaillesi békekonferencián (2. rész)

Dokumentumok

1956 szlovákiai magyar vonatkozású forrásai

Műhely

Egy forradalom emlékezete. Beszélgetés Rainer M. Jánossal (Simon Attila)

Közlemények

KOŽÍK DIANA: A szenci ö−zés tegnap és ma (és holnap?)
PRESINSZKY KÁROLY: Változások a nagyhindi nyelvjárás magánhangzórendszerében

Konferencia

Az 1956−os forradalom és Szlovákia (Simon Attila)

Könyvek

Filep Tamás Gusztáv–G. Kovács László: Rákos Péter 1925–2002 (Zeman László)
Keszegh Béla–Török Tamás (szerk.): Gazdasági váltás Szlovákiában(Lelkes Gábor)
Dobrovits Mihály (összeáll.): Az előkelő idegen. III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (Simon Szabolcs)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!