FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2007/3

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2007-03
Elérhető: Raktáron
0.53€ 2.66€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN 1335-4361

IX. év folyam

Főszerkesztő: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: TÖRÖK TAMÁS

Szerkesztőbizottság:
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József,
Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András,
Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

DUBA GYULA: Az alapozó dicsérete. Turczel Lajos 90. születésnapjára
SZEBERÉNYI ZOLTÁN: Felelősség és anyagismeret. Adalékok Turczel Lajos életművéhez
GÖRÖMBEI ANDRÁS: Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában
SZARKA LÁSZLÓ: „Nádi élet”, „eltűnt gondolatok”. Szlovákiai magyar önértelmezések az első bécsi döntés idején
KONCSOL LÁSZLÓ: Előtte és utána

Függelék:

Koncsol László: Írások mérlegen. Turczel Lajos könyve
MÉSZÁROS ANDRÁS: Az irodalomtanár Németh Sándor
VADKERTY KATALIN: Néhány adat a szlovákiai népbíróságok történetéből
POPÉLY GYULA: Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918–1938
KERESZTES CSABA: A Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar nemzetiségű diákok hazatérése otthonaikba 1949–1951 között

Dokumentumok

A Két kor mezsgyéjén kritikai fogadtatásának dokumentumaiból

TOLVAJ BERTALAN: Két kor mezsgyéjén. Turczel Lajos új könyve
FÓNOD ZOLTÁN: Őszinte igazságkereséssel… Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén című könyvéről
DALLOS ISTVÁN: Két kor mezsgyéjén
SZEBERÉNYI ZOLTÁN: Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén
RÁKOS PÉTER: Megjegyzések Turczel Lajos könyvéhez
FOGARASSY LÁSZLÓ: Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlõdési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között
SZALATNAI REZSŐ: Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén

Bibliográfia

Turczel Lajos – személyi bibliográfia (Összeállította Bereck Zsuzsanna)

Interjú

Van egy befejezetlen sakkjátszmám... Beszélgetés Jan Janků, egykori mírovi politikai fogollyal (Molnár Imre)

Lapszemle

A Historický časopis 2006−os évfolyamának rövid mérlege (Simon Attila)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!