FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2013/1

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2013-1
Elérhető: Raktáron
3.00€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

ISSN 1335-4361

XV.évfolyam
 
Főszerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Huncík Péter, Kiss József, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László
 
Tartalom:
 
Tanulmányok
 • GAUCSíK ISTVÁN: Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához (1905-1948)
 • GÁBOR PÉTER: A Csehszlovákiának fizetendő magyar jóvátétel (1945-1949)
 • MOLNÁR FERENC: A munkácsi püspökség kísérletei egy önálló görög katolikus érsekség felállítására a 19. század közepéig
 • SZAKÁL IMRE: Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között
 • TÚRI LÁSZLÓ: A vereckei honfoglalási emlékmű „mitológiájának" kialakulása és újraértelmezése mélyinterjúk tükrében
 • ANTALICZ ANIKÓ: Források a 20. század eleji magyarországi nemzetiségi tanítóperek történetéhez 

Közlemények

 • TÓTH LÁSZLÓ: Adalék a (cseh)szlovákiai magyar tudományosság megszervezéséhez
 • GÁGYOR JÓZSEF: Egy maréknyi anyanyelvünk aranypénzeiből

Műhely

 • HEGEDŰS NORBERT: A tudomány szolgálatában. Az Eruditio-Educatio 7. évfolyamáról

Könyvek

 • Eplényi Kata és Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai (Öllös László)
 • Braun László, Csernicskó István és Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján (Gazdag Vilmos)
 • Vajda Barnabás: Egy szabad hang Kelet-Európában. A Szabad Európa Rádió tevékenységéről a hidegháború alatt (Baka L. Patrik)
 • Bárczi Zsófia (összeáll.): Szerző - szöveg - olvasat. Irodalmi szövegek elemzése és tanítása (Csanda Gábor)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!