Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku 1. zväzok. Slovenský a Maďar

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Sociomadarov-2013-1
Elérhető: Raktáron
10.00€

Lehetséges választások

Jazyková redaktorka: Iveta Kipsová

Preklad: Zuzana Lampl, Štefan Németh, Žofia Nagyová, Eleonóra Sándor

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, 2013. 148 p.

ISBN 978-80-89249-68-8

 

OBSAH

ÚVOD

I. VÝCHODISKÁ

 • I. 1. Kto je slovenský Maďar?
 • I. 2. Základné pojmy a teórie
 • 1.2.1. Teórie národa 
 • 1.2.2. Teoretické východiská výskumu národných menšín
 • I. 3. Politické rámce
 • I. 3. 1. Slovenská ústava 
 • I. 3. 2. Maďarská ústava 
 • I. 3. 3. Menšinové minimum Maďarov na Slovensku
 • Zhrnutie

II. MAĎARI V ZRKADLE SČÍTANIA ĽUDU

 • II. 1. Štátna príslušnosť 
 • II. 2.Národnosť
 • II. 3. Materinský jazyk 
 • II. 3. 1. Štatistiky o používaní jazyka v krajskom meradle
 • II. 3. 2. Štatistické údaje o používaní jazyka podľa okresov

III. VÝSLEDKY EMPIRICKÝCH VÝSKUMOV

 • III.1. Kto sú Maďari na Slovensku
 • III.1.1. Národnosť a pôvod respondentov
 • III.1.2. Používanie jazyka v rodine a voľba základnej školy 
 • III.1.2.1. Dôvody voľby školy 
 • III.1.3. Niektoré aspekty uplatnenia sa
 • III.2. Národné meno
 • III.2.1. Etnonymum spoločenstva
 • III.2.2. Individuálne etnonymá
 • III.3. Kritériá maďarstva 
 • III.3.1. Kritériá národnej príslušnosti
 • III.3.2. Čo rozhoduje o tom, či je niekto Maďar? 
 • III.4. Maďari a ich dvojitá väzba 
 • III.4.1. Vzťah Maďarov k Slovensku ako k vlasti
 • III.4.2. Byť príslušníkom maďarskej menšiny na Slovensku
 • III.4.3. Prihlásenie sa k maďarskej národnosti 
 • Myšlienky na záver

IV. Za hranicami Bratislavy

Prípadová štúdia o bratislavských vysťahovalcoch žijúcich na území Horného Žitného ostrova a v okolí Rajky 

 • IV. 1. Úvod
 • IV. 2. Charakteristika vzorky 
 • IV. 3. Výsledky výskumu 
 • IV. 3.1. Okolnosti vedúce k migrácii
 • IV. 3.2. Kyvadlová migrácia a situácia v doprav 
 • IV. 3.3. Nový život v novom bydlisku
 • IV. 3.4. Každodenné aktivity 
 • IV. 3.5. Spoločenské aktivity
 • IV. 3.6. Národnostná štruktúra respondentov, možnosti používania materinského jazyka 
 • IV. 3.7. Faktory stotožnenia sa s novým prostredím
 • IV. 4. Záver 
 • IV. 5. Príloha 

LITERATÚRA

ZOZNAM TABULIEK

ZOZNAM GRAFOV


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/