FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2014/2

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2014-2
Elérhető: Raktáron
3.00€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT


ISSN 1335-4361

XVI.évfolyam
 
Főszerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Huncík Péter, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László
 
Tartalom:
 
 
Tanulmányok:
 • ÖLLÖS LÁSZLÓ: A szabadság és a nyelvszabadság
 • GYURGYÍK LÁSZLÓ: A vegyes házasságok (házasságkötések) alakulása Szlovákiában, különös tekintettel a magyar lakosságra
 • POPÉLY ÁRPÁD: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében
 • L. JUHÁSZ ILONA: A Károly király gyermeknyaraltatási akció 1918 nyarán - 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein (A korabeli sajtóhírek alapján)
 • GECSE ANNABELLA: "Salus animarum suprema lex esto"
 • KERÉNYI ÉVA: Gömöri fürdőélet a 19. században II.

Könyvek

 • Acta Ethnologica Danubiana 15. (Bárth Dániel)
 • Zimányi Árpád: Szókészleti és morfológiai változások a mai magyar nyelvben (Angyal László)
 • Márku Anita: "Po zákárpátszki". Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben (Gazdag Vilmos)
 • Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben (Kondor Perhács Johanna)
 • Kontra Miklós-Németh Miklós-Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Sebők Szilárd)
 • Ladislav Macháček: Úvod do sociológie mládeže (Lampl Zsuzsanna)
 • Duba Gyula: Valami elmúlt II. Erni diákkora (Csanda Gábor)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!