FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2014/4

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2014-4
Elérhető: Raktáron
0.60€ 3.00€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT


ISSN 1335-4361

XVI.évfolyam
 
Főszerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Huncík Péter, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László
 
Tartalom:
 
 
Tanulmányok:
 • SIMON ATTILA: Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között
 • SZITA SZABOLCS: A vidéki zsidóság deportálása, különös tekintettel a visszacsatolt területekre
 • KOMZSÍK ATTILA-LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai magyar nemzeti közösség formális művelődésének két évtizede
 • GYURGYÍK LÁSZLÓ:A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében
 • LAMPL ZSUZSANNA: A szlovákiai felsőoktatási szféra és a dél-szlovákiai magyar/szlovák fiatalok egyetempercepciói
 • LANSTYÁK ISTVÁN: Kusza problémák
 • HORBULÁK ZSOLT: A marketing nyelvhasználati kérdései. Marketingstratégiai nyelvi buktatók a határon átnyúló kereskedelem esetében
 • P. MÁRKUS KATALIN-M. PINTÉR TIBOR: Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai

Közlemények

 • VOIGT VILMOS:Törvények a kisebbségekért vagy kisebbségek a törvényekért?

Könyvek

 • Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon (Öllös László)
 • Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája 1.  Szlovákiai és magyar (Gaucsík István)
 • Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945-1948 (Korpás Árpád)
 • Maruzsa Zoltán: A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969. Összegzés és dokumentumok (Vajda Barnabás)
 • Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990 (Vajda Barnabás)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!