FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2015/2

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2015-2
Elérhető: Raktáron
0.60€ 3.00€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT


ISSN 1335-4361

XVII.évfolyam
 
Főszerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ
Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Lengyel Zsolt,  Liszka József, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László
 
Tartalom:
 

Tanulmányok

  • GAUCSÍK ISTVÁN: A szövetkezeti autonómia jegyében. A Hangya érdekérvényesítési stratégiái Csehszlovákiában (1919–1923)
  • LANSTYÁK ISTVÁN: A standardizálás mint nyelvalakítási tevékenység
  • KERÉNYI ÉVA: Megy a gőzös Várgedébe. Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 5.
  • EDUARD NIŽŇANSKÝ: Zsidók deportálása Szlovákiából 1938 novemberében és zsidó táborok a (cseh)szlovák–magyar határ menti „senki földjén”
  • MARTINA FIAMOVÁ: „A zsidókérdés megoldása” 1938 novemberében – zsidók deportálása Szlovákia egyes járásaiban
  • MIROSLAV MICHELA: A holokauszt komáromi történetéhez
  • FEDINEC CSILLA: „…olyan ez a kép, mintha egy összetört tükör volna a magyar társadalom, illetve a magyar lélek”. Hokky Károly (1883–1971) élete és tevékenysége
  • BÓNA LÁSZLÓ: Adalékok Besztercebánya etnikai változásaihoz. Alkalmazkodási stratégiák egy értelmiségi asszimilációs életpálya tükrében

 

Könyvek

  • Žeňuchová, Katarína: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku (Liszka József)
  • Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene (Gazdag Vilmos)


PDF-je ingyenesen elérhető itt!