Fórum spoločenskovedná revue 2016

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2016-5
Elérhető: Raktáron
3.00€

Lehetséges választások

ISSN:1335-4361

Šéfredaktorka: ZSUZSANNA LAMPL
Jazyková redaktorka: IVETA KIPSOVÁ
Preklad: ISTVÁN NÉMETH, ILDIKÓ HARASZTI, EVA KOSSÁROVÁ, EVA KOVÁCSOVÁ, autorky a autori
Predseda redakčnej rady: LÁSZLÓ ÖLLÖS

Redakčná rada
Zoltán A. Biró (Rumunsko), Csilla Fedinec (Maďarsko), Holger Fisher (Nemecko), László Gyurgyík (Slovensko), Péter Hunčík (Slovensko), Petteri Laihonen (Fínsko), Zsuzsanna Lampl (Slovensko), István Lanstyák (Slovensko), Zsolt Lengyel (Nemecko), József Liszka (Slovensko), András Mészáros (Slovensko), Melinda Roncz (Slovensko), Attila Simon (Slovensko), László Szarka (Maďarsko), Andrej Tóth (Česko), Károly Tóth (Slovensko), László Végh (Slovensko)

Obsah

 • Úvodné slovo

Štúdie

 • LÁSZLÓ GYURGYÍK: Vývoj zmiešaných manželstiev (sobášov) na Slovensku, s osobitným zreteľom na maďarské obyvateľstvo
 • ILONA L. JUHÁSZ: Dodatky k symbolickému pohrebu dvoch komunistických vodcov - Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda
 • ZOLTÁN KŐRÖS: Americké, britské a francúzske zajatie po 2. svetovej vojne v zrkadle výpovedi pamätníkov z južného Slovenska
 • ZSUZSANNA LAMPL: Slovenské vysokoškolské vzdelávanie a percepcia univerzity očami mladých Maďarov a Slovákov na južnom Slovensku
 • JÓZSEF LISZKA: "Rastie (pribúda?) ako šaty Pražského Jezuliatka...". Pokus o vysvetlenie kultúrnej histórie jedného porekadla
 • LÁSZLÓ ÖLLÖS: Identita strednej Európy
 • ÁRPÁD POPÉLY: Bratislavské Új Szó a maďarská revolúcia roku 1956. Protirevolučná propaganda v maďarskom denníku ÚV KSS
 • ATTILA SIMON: V dvojitom zovretí. Židia južného Slovenska medzi Trianonom a Osvienčimom

O nás

 • ŠTEFAN ŠUTAJ: Spoločenské vedy na Slovensku a Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne

Z výskumov

 • Biblionet - Spolupráca medzi knižnicami (Melinda Roncz)
 • Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku (László Konkoly)
 • Provládna maďarská politika na Slovensku v medzivojnovom období - historický výskum (Attila Simon)
 • Vybrané aspekty spôsobu života mladých ľudí v rokoch 2012-2013 (Zsuzsanna Lampl)
 • Voľnočasové aktivity a kultúrna spotreba Maďarov v roku 2014 (Zsuzsanna Lampl)
 • Komplexná analýza sídelnej, demografickej a spoločenskej štruktúry Maďarov na Slovensku na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 (László Gyurgyík)
 • Národné zmierenie (László Öllös)
 • Európska identita (László Öllös)
 • Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska (Ilona L. Juhász)
 • Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách. Pamiatky obetí smrteľnej dopravnej nehody (Ilona L. Juhász)

Recenzie

 • Simon, Attila: Az elfelejtett aktivisták. (Zabudnutí aktivisti. Provládna maďarská politika v období prvej Československej republiky). (Balázs Ablonczy)
 • Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. (Jedno polstoročie v menšine. Kapitoly dejín maďarskej menšiny na slovensku po roku 1945). (Ildikó Bajcsi)
 • Zsuzsanna Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku. I. zväzok - Slovenský a Maďar (István Fábri)
 • László Gyurgyík: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. (Demografický proces maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1989 až 2011). (Gábor Harrach)
 • József Liszka: Szent Háromság egy Isten dicsőségére... (Na slávu trojjediného Boha... O rukopise pod názvom Kult Svätej Trojice v ľudovom náboženstve Malej dunajskej kotliny na Slovensku vo svetle posvätných relikvií). (István Silling)
 • Ilona L. Juhász: Örök mementó. A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. (Večné memento. Pamätné miesta holokaustu na južnom Slovensku). (Kincső Verebélyi)
 • Ilona L. Juhász: A harmincnégyes kőnél... Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. (Pri tridsiatom štvrtom kameni... Symboly smrti a symboly miest smrti pozdĺž ciest). (Vilmos Voigt)

PUBLIKÁCIE FÓRUM INŠTITÚTU PRE VÝSKUM MENŠÍN 2013-2016

NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSKUMNÉ PROJEKTY FÓRUM INŠTITÚTU PRE VÝSKUM MENŠÍN 2013-2016


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/