Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia. Írások, beszédek, nyilatkozatok

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Fontes-2018
Elérhető: Raktáron
14.00€

Lehetséges választások

Petrogalli Oszkár a csehszlovákiai magyarság története első szakaszának meghatározó személyisége, az érdekvédelemhez és érdekérvényesítéshez általa szükségszerűnek tartott egységes politikai föllépés elkötelezettje és szorgalmazója – előbb kulcsszerepet betöltő "háttérember", majd a magyar ellenzéki pártok Központi Irodájának igazgatója, és napilapjuk, a Prágai Magyar Hírlap főszerkesztője. Korán, 1925-ben bekövetkezett halála miatt neve mára szinte feledésbe merült, írásai, nyilatkozatai azonban pontosan, lajstromszerűen tartalmazzák a kisebbségi közösség életét az első Csehszlovák Köztársaság kezdeti éveiben megnehezítő összes problémát, illetve új hazája, a demokratikus rendőrállam demorkáciájának ellentmondásait.

Összeállította, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta Filep Tamás Gusztáv

Fontes Historiae Hungarorum, 8.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 347 p.

ISBN 978-80-89978-04-5