FÓRUM spoločenskovedná revue 2019

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2019-5
Elérhető: Raktáron
6.00€

Lehetséges választások

Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín


Zostavila: Zsuzsanna Lampl

Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, 195 p.

ISBN 978-80-89978-10-6


Obsah:

  • LÁSZLÓ GYURGYÍK: Vývoj konfesionálneho zloženia maďarskej menšiny v Československu a na Slovensku v r. 1921-2011
  • ILONA L. JUHÁSZ: Spomínanie a pripomínanie. Židovské pamiatky v Komárne
  • ZSUZSANNA LAMPL: Primárne výsledky prieskumu o národnej identite Maďarov na Slovensku v roku 2018
  • JÓZSEF LISZKA: Medzi dvoma brehmi... Miesto a úloha ľudovej kultúry v jednej z kontaktových zón Európy
  • LÁSZLÓ ÖLLÖS: Sloboda a jazyková sloboda
  • ÁRPÁD POPÉLY: Národnostné aspekty volieb do snemu Karpatskej Ukrajiny vo februári 1939
  • ATTILA SIMON: Tri obsadenia Košíc. Paralely a poučenia
  • ZOLTÁN KŐRÖS: Karol Hučko (Oral history)