ÖLLÖS LÁSZLÓ: Európai identitás

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra-27-02
Elérhető: 2-3 Days
6.00€

Lehetséges választások


Nostra Tempora, 27.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2019, 240 p.

Átdoglozott kiadás

ISBN 978-80-89978-09-0


Tartalom


Előszó

Európa lelke?

 • Az európai identitás racionális öröksége
 • Az Európai Unió döntéshozatali nehézkessége
 • A EU legitimitásproblémája
 • A gazdasági és a politikai lemaradás
 • Az alkotmányosság problémája

A hallgatás mértéke és okai

 • A nagy kompromisszum
 • A kisebbségek és a nép
 • A nemzetálllam kísértése
 • A két világháború sokkos állapota
 • Mi is ez?
 • Rendszerproblémák
 • Esély, vita és válság
 • A kérdés?

A nemzeti identitás kritikája és a kritika jelentősége

 • A hallgatás
 • A nemzetállami örökség belső ellentmondása
 • A konfliktus helye a nemzeti identitásban
 • A harc állapota
 • A nemzeti harc ideológiája
 • A nemzeti történelem értékelése
 • A nemzeti elválasztás öröksége és az Európai Unió
 • Nemzeti harc, egyéni érdek és a nemzeti elválasztás
 • A legfejlettebbek mögött
 • Közép-Európa
 • A kritika lényege
 • Az agresszív nemzeti szenvedély
 • A nemzeti sérelem érve

Felelősség és "testvériség"

 • Az identitás
 • A nemzeti és a polgári szabadság
 • A nemzetállam értelmének belső ellentmondása
 • A kritika ismerete és a kritika kritikája
 • Az egyensúlyelméletek tanulságai
 • A regionalizmus
 • A nemzeti béke és az állam
 • A nacionalizmus megértése
 • A dilemma

A megoldás lehetőségei

 • A középkori hagyomány
 • Új lendület
 • A pozitív és a negatív azonsulás
 • Miből állhat az új világ?
 • Az európai nemzet
 • Az összekapcsolás
 • Kritika és vita
 • A politikai rendszer
 • A nemzeti identitás és a politikai egység
 • A szokások, az életmód, az életvitel kritikája
 • Az összekapcsolás kérdései
 • Az európai nép
 • Sorsközösség
 • Honnan eeredhet hát az európai nép?
 • A nemzetközi jog gyengéje
 • Az absztrakt ember
 • Az új alkotmányos identitásról
 • Az alkotmányosság elvont elvei
 • Abszrahálás a kultúráról
 • Európa neve
 • A bukás
 • Külpolitika és honvédelem
 • A világállam jelentősége

Az emberi élet

 • Alapvetés
 • A tétel tagadása
 • A hagyományos megoldás
 • A probléma kitolása
 • Újabb érvek
 • Az önfeláldozás argumentuma
 • A vita korlátai
 • A fejlődés kérdése
 • Akarunk-e apák lenni?
 • Ismét a vita
 • A kapott élet továbbadása
 • A nevelés
 • A piac
 • Az értékrend
 • Az ember jogai
 • A gyermeknevelés méltósága
 • Politikai viták és értékelés
 • Az ellentmondás

Dávid előtt (utószó)

Irodalom

Abstract