POPÉLY GYULA: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1914-1945

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra 28
Elérhető: Raktáron
19.00€

Lehetséges választások

Nostra Tempora, 28.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, 436 p.

ISBN: 978-80-89978-12-0


Az impériumváltás után az elcsatolt Felvidéken mintegy egymilliós magyar társadalom indult neki a beláthatatlan kisebbségi sors viszontagságainak. (...) Jelen kötetünkben kronológiai szócikkek formájában hozzuk közelebb az érdeklődő olvasóhoz a tárgyalt évek (1914-1945) csehszlovákiai magyar vonatkozású eseményeit. A kötet öt fejezete közül az első tematikai és időbeli egység szócikkei a kisebbségi léthelyzetbe vezető utat mutatják be a trianoni békeparancs aláírásáig. Második fejezete a Magyar többpártrendszer Csehszlovákiában (1920-1936) címet viseli. A középső az 1936 és  1938 közötti eseményeket rögzíti, a negyedik az első Csehszlovák Köztársaság agóniáját reprezentálja, a bécsi döntéséig, az utolsó pedig a visszacsatolt területek és a Tiso-féle Szlovákiában kisebbségben rekedt magyarok sorsát követi párhuzamosan. Kötetünk Popély Árpád 2006-ban kiadott hasonló tárgyú és felépítésű munkája (A [cseh]szlovákiai magyarok történeti kronológiája 1944-1992) időbeli előzményének tekinthető.