POPÉLY, ÁRPÁD – SIMON, ATTILA (szerk.): "Akaratunk ellenére..." Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-1992

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Akaratunk-2020
Elérhető: Raktáron
25.00€

Lehetséges választások

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, 462. p.

ISBN: 978-80-89978-13-7

A 2020-as esztendőben a világ magyarsága a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékezik. A nemzetek önrendelkezési jogára hivatkozva megalkotott, ugyanakkor ezt az elvet meg is csúfoló békediktátum következtében nemcsak Magyarország határai változtak meg, hanem - akarata ellenére - kisebbségi helyzetbe került a magyar nemzet mintegy harmada, közte a felvidéki magyarság is. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés így döntő mértékben hozzájárult a csehszlovákiai, szlovákiai magyar kisebbségi közösség megszületéséhez. A Fórum Kisebbségkutató Intézet az évforduló alkalmából összegyűjtötte és egy kötetben tárja az olvasók elé a csehszlovákiai magyarság történetének legfontosabb forrásait, mégpedig a csehszlovák állam 1918. évi megalakulásától kezdve egészen annak 1992. évi megszűnéséig.


Tartalom


Előszó


I. Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918–1938)

II. A szlovák autunómia és az önálló Szlovákia időszaka (1938–1945)

III. A jogfosztottság évei (1945–1948)

IV. A pártállam négy évtizede (1948–1989)

V. A rendszerváltástól Csehszlovákia megszűnéséig (19899–1992)


A kötetben közölt dokumentumok jegyzéke

Források és irodalom

A kötetben található képek forrásának jegyzéke

Zhrnutie

Summary