FÓRUM Társadalomtudományi Szemle 2020/4

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle-2020-4
Elérhető: Raktáron
3.00€

Lehetséges választások

NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

XXII. évfolyam

Főszerkesztő: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke: Öllös László

Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)


Tartalom


Tanulmányok

 • POPÉLY ÁRPÁD: „Szégyentelen és igazolhatatlan”. Adalékok a szláv korridor történetéhez
 • SIMON ATTILA: Ismerd meg szép, új hazádat, avagy magyar internáltak Illaván, Luhačovicén és Theresienstadtban 1919-ben
 • IVÁNCSÓ ÁDÁM: A Pozsonyi Torna Egylet története: 1880–1945
 • LUKÁŠ NOVOTNÝ: A Bund der Landwirte és a Deutsche christlichsoziale Volkspartei az 1918–1938-as években. Adalék a politikai aktivizmus történetéhez az első Csehszlovák Köztársaságban
 • ÖLLÖS LÁSZLÓ: Nemzeti identitás és népszámlálás
 • HORBULÁK ZSOLT: Dél-Szlovákia gazdasága a husáki időszak alatt
 • ALBERTINI BÉLA: A libák (a Libák) szárnyalása


Közlemények

 • LISZKA JÓZSEF: Áthallások. Gondolatok Wolfgang Brückner legutóbbi könyve kapcsán


Nekrológ

 • CSANDA GÁBOR: Elhunyt Albertini Béla


Könyvek

 • Jan Assmann: Achsenzeit. Eine Archäologie der Moderne (Polgár Anikó)
 • Öllös László: Európai identitás (Szentandrási Tibor)
 • Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom terei. A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitáskonstrukciók viszonya a sajtóban (1945–2010) (Vataščin Péter)
 • Ludányi Zsófia: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből (Dančo Jakab Veronika)
 • Soós István (szerk.): Egy elfeledett koronázás a reformkorban. Az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén (Bodnár Krisztián)
 • Praznovszky Mihály: Küzdelmek és csetepaték. Egy megye évtizedei a reformkorban (Bodnár Krisztián)
 • Lendák-Kabók Karolina (szerk.): Üvegplafon? Vajdasági magyar (értelmiségi) női perspektívák (Csanda Gábor)


Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek. Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett.

PDF-je ingyenesen elérhető itt!