BUKOVSZKY LÁSZLÓ – SIMON ATTILA – SZEGHY-GAYER VERONIKA: Kassától Košicéig. Molnár Miklós-emlékkönyv

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet-Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Cikkszám: KASSA 2020
Elérhető: Raktáron
17.00€

Lehetséges választások

Somorja-Budapest, Fórum Kisebbségkutató Intézet- Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 134. p.


ISBN: 978-80-89978-14-4


Kassa Trianon előtti utolsó magyar kormánybiztos-főispánja, Molnár Miklós történelmünk méltatlanul elfeledett alakja, akinek érdemeit saját korában Kassa magyarság mellett a várost megszálló csehszlovák állam képviselői is elismerték és méltatták. Molnár mintegy 20 évvel az 1918/1920-as államfordulatot követően hat kéziratos kötetben írta meg a kassai államfordulat eseményeit, páratan történelmi forrást hagyva ezzel az utókorra. Kötetünk neki és művének állít emléket. A kötet mellékleteként Molnár hatkötetes munkájának digitalizált változatát is megkapja az olvasó.


Tartalom


A szerzők előszava

Kassából Košice? Az 1918–1919-es államfordulat eseményei Kassán (Simon Attila)

Molnár Miklós, a kassai államfordulat krónikása (Szeghy-Gayer Veronika)

Molnár Miklós, Kassától Košicéig c. forráskiadványának születése és utóélete (Bukovszky László)

Felhasznált források és szakirodalom

Zhrnutie

Summary