LAMPL ZSUZSANNA: A szlovákiai magyarok politikai identitása 1989–1990-ben

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra 29
Elérhető: Raktáron
12.00€

Lehetséges választások

A szerző a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének igazgatója. Szociológus, író, publicista. Ez a tizenkettedik önálló könyve. A szlovákiai magyarok szociológiája és a Móki meséi c. kötetei a közelmúltban 2. kiadásban is megjelentek.

Legújabb műve a szlovákiai magyarok rendszerváltáskori politikai identitásának alakulásáról szól. A szlovákiai magyar politikai elit és választópolgárok rendszerváltás utáni politikai identitásának kialakulása és formálódása különösen tanulságos olvasmány lehet most, amikor a 2019. márciusi parlamenti választásokon sem a Most-Híd, sem a Magyar Közösség Pártja–Magyar Közösségi Összefogás nem lépte túl a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt, s ennek következtében az utóbbi harminc év alatt először fordult elő, hogy a szlovákiai magyaroknak nincs parlamenti képviseletük. Olvasmányos, sodró erejű, lenyűgöző tudományos munka, mely a laikus, a közelmúltunk iránt érdeklődő olvasókat is magával ragadja.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, 239 p.

Nostra Tempora, 29.

ISBN 978-89978-15-1


Tartalom

Előszó
Bevezetés
I. A szlovákiai magyar politikai elit
1. A rendszerváltás utáni első szlovákiai magyar pártrendszer keletkezése
2. A szlovákiai magyar pártok a párttipológiák tükrében
3. A politikai értékrend felsejlő hangsúlyeltolódásai
4. Törésvonalak – a politikai identitás különbözőségei
5. A szlovákiai magyarok kisebbségvédelmének eltérő megközelítései
II. Jövőképek
1. Az ország lakossága
2. A szlovákiai magyar lakosság
3. A rendszerváltó politikai elit
III. Tettek és következmények
1. A megvalósult szabadság
2. A szocializmus „lebontása”
3. A gazdasági reform
IV. Az életkörülmények változása
1. Jólét és biztonság
2. Lakossági vélemények a korabeli felmérések tükrében
3. „Kelet” és „Nyugat” – értékrendek ütközése
V. A nemzetiségi kérdés
1. A cseh–szlovák viszony
2. A szlovák–magyar viszony 1989 végén
3. A „magyar kártya” kezdete
4. A szlovák–magyar viszony – ahogy a lakosság látta
VI. Az első szabad választások
1. Pártok és politikusok preferenciája a választások előtti időszakban
2. A parlamenti választások
3. A helyhatósági választások
VII. Következtetések a szlovákiai magyarok politikai identitásáról
Zárszó
Resumé
Summary
Felhasznált irodalom
Névmutató