GECSE ANNABELLA: Gömör szíve. Tanulmányok a dél-szlovákiai Gömör népi vallásosságáról

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Lokreg 09
Elérhető: Raktáron
15.00€

Lehetséges választások


Mi a vallás és mit jelent a népi vallásosság? Képes-e a változásra, beépül-e a közösség értékrendjébe? Milyen jelenségek teszik láthatóvá? Képes-e túlélni évtizedes fenyegetettséget? Milyen kapcsolatban áll a hivatalos egyház a helyi vallásgyakorlással, képviselője tagjává válik-e a közösségnek? Szüksége van-e vallásra a mai embernek? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a könyv. A kutatás földrajzi kerete a Tornalja–Rimaszombat közötti terület kilenc katolikus faluja, időbeli metszete pedig a 20. század. Az évszázad első fele vallásosságának jellemzői egyházi levéltári forrásokból, míg a későbbiek néprajzi terepmunka eredményeiből bontakoznak ki. A vidék szakrális kisemlékeit szöveges leírás mellett fotókkal, rajzokkal, az egyházi zene laikus helyi és térségi változatát a kötethez tartozó videofelvételekkel mutatja be.

Lokális és regionális monográfiák 9.

Somorja-Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet-Etnológiai Központ, 2021., 368 p.

ISBN: 978-80-89978-18-2