GYURGYÍK LÁSZLÓ: Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra 32
Elérhető: Raktáron
12.00€

Lehetséges választások

Nostra Tempora, 32.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, 216 p.

ISBN 978-80-89978-22-9


A mű Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti adatait tartalmazza az 1950. évi csehszlovák népszámlálás adatai alapján. Mivel az 1950. évi népszámlálás községsoros nemzetiségi és felekezeti adatai napjainkig nem kerültek publikálásra, ezért tartottuk fontosnak közzétételüket. A kötetet egy tanulmány nyitja, melynek keretében megvizsgáltuk az 1950. évi községsoros nemzetiségi és felekezeti adatok legfontosabb jellegzetességeit a népességszám, közigazgatási egységek, települések nagyságcsoportjai, urbanizáltsági fok és az etnikai és felekezeti térszerkezet szerint. E publikáció legterjedelmesebb részét az 1950. évi népszámlálás községsoros nemzetiségi és felekezeti adatsorai teszik ki. A Függelékben különböző mutatók következnek, melyek segítik az olvasót az adatok egybevetésében az 1950. és a 2011. évi településszerkezeti változások tekintetbe vételével.