LISZKA JÓZSEF: Monumentumok. Szakrális (és "szakrális") kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma, terminológia, funkció

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Liszka-2021
Elérhető: Raktáron
25.00€

Lehetséges választások

Komárom–Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ, 2021, 702 p.

ISBN 978-80-89978-23-6

A szabadban álló szakrális kisemlékek (képes fák, képoszlopok, út menti feszületek, szentek szobrai stb.) tudományos igényű vizsgálata (dokumentációja, elemzése, értelmezése) mind a magyar nyelvterületen, mind a szomszédos népek körében mindössze jó néhány évtizedes komolyabb múltra tekinthet vissza. A kiadvány első harmada a rendkívül sokrétű anyag terminológiai és tipológiai rendszerezésére vállalkozik, majd a tárgyalt anyag vallásetnológiai és kultúrhistóriai szempontú tematikai bemutatása következik. A következő rész a szakrális kisemlékek állíttatásának indítékait, történeti és geográfiai vonatkozásait tárgyalja. A kötet erőssége a száz oldalnyit bőven meghaladó irodalomjegyzék, amely a könyvben hivatkozott (szak)irodalmon túlmenően a téma válogatott Kárpát-medencei bibliográfiájának is tekinthető. A publikációt csaknem félezer, kisebb részben színes fényképek, rajzok, térképek teszik teljessé, használatát, a bennem való tájékozódást pedig a földrajzi és személynév-, továbbá tárgymutatók könnyebbé.