NAGY LAJOS, CS.: Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Notitia-2003-01
Elérhető: Raktáron
7.30€

Lehetséges választások

Notitia Historico-Ethnologica 4

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2003. 272 p. (magyarul)

A kötet egy felvidéki tájegység, Medvesalja nyelvkincséből merít. A szerző vendégtanárként a nagyatlasz alapján – családi és hallgatói összefogással végzett kutatást megalapozó helyszíni gyűjtést, s ahogy terebélyesedett az anyag, úgy kellett egyre szűkíteni a témát, hogy adataiból is sokat közkinccsé tehessen, s bizonyos lexikológiai elemzésekre is maradjon hely. A dolgozat három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első részben a gyűjtéssel és a feldolgozással kapcsolatos elvi, módszertani kérdések tárgyalása mellett bemutatja az anyag alapján legjellemzőbb medvesalji nyelvi változókat. A második fejezetben fogalomkörönként vizsgálja a megnevezési rendszereket. A harmadikban következtetéseket von le az elemzésekből, és bizonyos általános jellemzőket fogalmaz meg. A munka tartalmi részét – tagoltsági kategóriaként – a nagyatlasz címszavai szerint szerkesztett Adattár és egyéb mellékletek egészítik ki.

ISBN: 80-8062-192-6

Tartalom:

Előszó

Bevezetés

Nyelvi változók Medvesalja nyelvjárásában
A megnevezési rendszer vizsgálata
"Gabonafélék és részeik, a gabonafélék betegségei, a gabonafélék gyomnövényei; egyéb gyomnövények"
Egyéb termesztett növények és részeik
Gyümölcsök, fák
A föld megművelésének eszközei, a szekér és részei, ló- és ökörszerszámok, aratás, cséplés
A ház és berendezése, konyhaeszközök
"A ház környéke; a háziállatok, cselekvéseik, sajátosságaik"
A házimunkák, sütés-főzés, disznóölés
A ruházkodás
A család és a rokonság
Az emberi test, az emberi tulajdonságok, állapot, egészségügy
A kendermunka
A népi szokások, a vallási és társadalmi élet
Az időjárás és a természet
A vadon élő kisebb állatok, rovarok

Következtetések

Általános jellemzők

Adattár

Irodalomjegyzék

Szóföldrajzi térképek

Az emberi test, az emberi tulajdonságok, állapot, egészségügy
A kendermunka
A népi szokások, a vallási és társadalmi élet
Az időjárás és a természet
A vadon élő kisebb állatok, rovarok

Következtetések

Általános jellemzők

Adattár

Irodalomjegyzék

Szóföldrajzi térképek


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/