JUHÁSZ ILONA, L.: Rítusok, jelek, szimbólumok.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Notitia-2011-01
Elérhető: Raktáron
10.00€

Lehetséges választások

Notitia Historico-Ethnologica 5

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2011, 224 p. (magyarul)

Van-e még kutatni valója a 21. század néprajzosának? Amennyiben a néprajz kutatási objektumaként a tradicionális körülmények között élő parasztságot jelöljük meg, akkor aligha. Csakhogy azok az ismérvek, amelyeket a hagyományos népi kultúrára véltünk érvényesnek (a szóbeliség vagy az azzal rokon személyes írásbeliség, mindeközben bizonyos fokú személytelenség és közösségi elv, a variálódás stb.) megvannak más társadalmi rétegek körében, napjaink mindennapi kultúrájában is. L. Juhász Ilona tanulmánygyűjteménye a többi között ezekre az aspektusokra hívja fel a figyelmet. Azok számára, akik a népi kultúra pusztulása okán verik félre a harangot, ékesen bizonyítja, hogy igenis van témája korunk etnológusának, lett légyen az a boszorkányhit mai megnyilvánulási formái, a hiedelemmondák, a temetőkultúra számos jelensége vagy éppenséggel modern korunk autópálya-babonáinak rendszere.

ISBN: 978-80-89249-53-4

Tartalom:

Bevezetés

„Bizony, boszorkányok még mindig vanak!” Boszorkányhit és rontás egy gömöri bányásztelepülésen a 21. században
A permonyík. A bányaszellem és bányamanó alakja a szöveges folklórban - különös tekintettel egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágára
Kilenc kereszt (Devět krížů). Egy szakrális kisemlék-együttes nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban
Karácsony és a halottak emlékezete. Dél-szlovákiai példa
Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti halálhelyjeleken
A fénykép szerepe a lokális emlékezetben. Keszegfalvai példa
„Kopjafa” versus hagyományos fejfa? Hajdúböszörményi példa
Utószó helyett avagy szubjektív és objektív(nek szánt) futamok egy kutatói attitűdről (Liszka József)
A kötetben szereplő tanulmányok korábbi közlési helyeinek bibliográfiai adatai

Magyar-szlovák helynévjegyzék

Obsah

Inhalt


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/