Acta Ethnologica Danubiana 2002, Az Etnológiai Központ Évkönyve 4.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Acta-2002-01
Elérhető: Raktáron
8.30€

Lehetséges választások

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2002. 180 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

ISBN: 80-8062-160-8

Évkönyvünk egyrészt a Komáromban 2002. május 10–12-e között megrendezett Kisemlékkutatók 15. Nemzetközi Tanácskozásának előadásaiból ad közre (Klaudia Buganová, Danter Izabella, Karl Stein, L. Juhász Ilona, Liszka József). A Tanulmányok rovatban Liszka József (Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához) és Lukács László (Egy vándorló templom útja Vágmagyarádtól Ráckevéig) egy-egy dolgozatát olvashatjuk. Az Anyagközlés rovatban Pusko Gábor tornaljai közmondásokat közöl, a Kisebb közlemények keretében Juha Pentikainen, Klaus-Jürgen Hermanik és Varga Lidia egy-egy kisebb dolgozata olvasható. A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és az Etnológiai Központ címen, 2002. október 5-én Komáromban megrendezett tanácskozás teljes anyaga is olvasható a kötetben. A kiadványt nagy mennyiségű könyvismertetés és annotáció egészíti ki.

Tartalom

Tanulmányok – Štúdie – Abhandlungen
Liszka József: Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához - (Dodatky k ikonografii svätého Jána Nepomuckého. Zur Ikonographie des hl. Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene)
Lukács László: Egy vándorló templom útja Vágmagyarádtól Ráckevéig (Cesty putujúceho kostola z Modranky do Ráckeve. Der Weg einer wandernden Kirche von Modersdorf bis Ráckeve)
A kisemlékkutatók 15. nemzetközi tanácskozásának előadásaiból
L. Juhász Ilona: Chronik der Tagung - A tanácskozás krónikája - Kronika konferencie
Buganová, Klaudia: Kleindenkmäler – Wegkreuze in Kaschau und in ihrer Umgebung (Drobné sakrálne stavby – prícestné kríže v Košiciach a okolí.,br>Szakrális kisemlékek –  út menti keresztek Kassán és környékén)
Danter Izabella: Die sakralen Kleindenkmäler der Gemeinde Nagyfödémes (Nagyfödémes község szakrális kisemlékei. Malé sakrálne pamiatky v obci Veľké Úľany)
Stein, Karl: Die Beziehungen zwischen Menschen und Flurdenkmälern Nordböhmens nach  1945 (Člověk a drobné památky – vývoj vzájemného vztahu v severních Čechách po roce 1945. Az ember és a kisemlékek viszonyának alakulása Észak-Csehországban 1945 után)
L. Juhász Ilona: Vom Grabmal zum Nationalsymbol. Gedenksäulen und Speerhölzer als  Zeichen nationaler Identität (A sírjeltől a nemzeti szimbólumig. Emlékoszlopok és kopjafák, mint a nemzeti identitás  kifejezői. Od náhrobku po národný symbol. Pamätné stĺpy a kopijovité náhrobky ako výraz  národnej identity)
Liszka József: Archiv für sakrale Kleindenkmäler in Komorn. - Szakrális Kisemlék Archívum Komáromban. - Archív drobných sakrálnych pamiatok v Komárne
Anyagközlés – Materiály – Materialien
Pusko Gábor: \„Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak\”. Proverbiumok egy  munkaközösség tagjainak szókészletében a gömöri Tornalján
Kisebb közlemények – Menšie články – Kleinere Mitteilungen
Pentikäinen, Juha: A Kalevala mint mítosz és történelem Hermanik, Klaus-Jürgen: A rejtett szlovén kisebbség Sobothban (ausztriai Stájerország).  Határvidékek asszimilációjának egy példája
Varga Lídia: A népi táplálkozás táji tagolódása a Kárpát-medence északnyugati  térségében
Szemle – Rozhľady – Rundschau
Hoffmann Tamás: Európai parasztok 1-2. (Liszka József)
Ujváry Zoltán szerk. A gömöri magyarság néprajza I. (L. Juhász Ilona)
Ján Botík: Slovenskí Chorváti (Liszka József)
B. Kovács István: Agyagkenyér (Gecse Annabella)
Hála József – Landgraf Ildikó: Magyarországi bányászmondák (L. Juhász Ilona)
Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken (Pusko Gábor)
Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet 5. (L. Juhász Ilona)
Friedrich Waidacher: Príručka všeobecnej muzeológie (Danter Izabella)
Heimatkundliches Jahrbuch des Landkreises Kronach (Liszka József)
L. Juhász Ilona: Rudna I. (Novák László Ferenc)
Annotációk
Szemle – Rozhľady – Rundschau
Lukács László:
A Duna forrásainál - An den Quellen der Donau - Pri prameňoch Dunaja
Krónika
Liszka József: Az Artes Populares 18. számáról
A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és az Etnológiai Központ. Eredmények és feladatok.
Tudományos tanácskozás Komáromban 2002. október 5-én
Lukács László: A szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiák első négy kötetéről
Voigt Vilmos: Az Acta Ethnologica Danubiana és az Interethnica köteteiről
Selmeczi Kovács Attila: A lokális és regionális monográfiák megjelent köteteiről
Voigt Vilmos: Zárszó
In Memoriam
Balassa Iván (1917-2002) (Liszka József)
Morvay Judit (1923-2002) (Liszka József)
Timaffy László (1916-2002) (Perger Gyula)
 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/