Acta Ethnologica Danubiana 2003–2004, Az Etnológiai Központ Évkönyve 5–6.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Acta-2003-01
Elérhető: Raktáron
8.30€

Lehetséges választások

Lilium Aurum Könyvkiadó,  Dunaszerdahely, 2004. 220 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

ISBN: 80-8062-237-X

Évkönyvünk - amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad - nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudomanynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Tartalom:

Tanulmányok:

Vajda László: A mi csoportunk és az idegen csoportok

Seifert, Manfred: Farsangi perec, húsvéti tojás, bor. A kereszténység hatása a közép-európai táplálkozási kultúrára

Stoličná, Rastislava: A táplálkozás mint etnoidentifikációs jegy

Liszka József: Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi népi kultúrájában

Pusko Gábor: Romák és parasztok - fehérek és cigányok. Néhány alapvetés a roma/nem roma egymás mellett élés problematikájához Tornalján az ezredforduó környékén

Perger Gyula: A kisemlékkutatás történeti forrásai

Székely Zoltán: Középkori képoszlopok Győrött

L. Juhász Ilona: Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti haláljeleken

Kisebb közlemények:

Szilágyi István: Kálvária-inventáriumok

Könyvismertetések, Annotációk:

Krónika

Út menti szakrális emlékek és kálváriák kutatása Kelet-Közép-Európában. Szombathely, 2003. szeptember 18. (Márkusné Vörös Hajnalka) 

A szlovákiai magyarok néprajza német verziójának bemutatója Somorján a Fórum Klub rendezvénysorozata keretében 2003. szeptember 22-én (Walter Hartinger)

L. Juhász Ilona: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században c. könyvének bemutatása Somorján a Fórum Klub rendezvénysorozata keretében 2003. október 31-én (Verebélyi Kincső)

A II. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Újvidék 2003. november 14-16. (Bagin Árpád)

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának (Komárom) bemutatkozása. Veszprém, 2004. február 20. (Márkusné Vörös Hajnalka)

A Kisemlékkutatók 16. Nemzetközi Konferenciája. Lichtenfels-Klosterlangheim, 2004. június 10-13. (Liszka József)

Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Aszód, 2004. augusztus 26-28. (Pusko Gábor)

9. Osztrák-Magyar Szemio-filozófiai Konferencia. Dunabogdány, 2004. október 30-31. (L. J.)

Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig. Tornalja, 2004. november 6. (-lj-)

Magyarok a nagyvilágban. Magyarnak lenni határon innen és túl. Győr, 2004. november 17. (lj)

Deáky Zita szerk.: Felső-magyaroszági orvosi helyiratok. Történeti-néprajzi források a 18-19. századból. Elhangzott a Györffy István Néprajzi Egyesület tanácskozásán debrecenben, 2004. november 19-én (Liszka József)

In Memoriam

Liszka József: Michal Markuš (1912-2004)

A kötet szerzőinek címjegyzéke


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/