ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2004-02
Elérhető: Raktáron
4.98€

Lehetséges választások

Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai? A kötet azt vizsgálja, lehetséges-e a nemzeti jogok emberi jogi értelmezése. Az emberi jogok morális alapjai kapcsán az egyén nemzeti jogainak emberi jogi jellegét elemzi. Ebből következnek a kisebbségek – mind a nemzeti kisebbségek, mind a többségen és a kisebbségen belüli kisebbségek, azaz az egyes nemzeti kérdésekben az ottani többségtől eltérőálláspontot vallók – jogai. A tanulmány olyan megoldást kínál, amely szerint nem csupán a nemzeti kisebbségek jogai sorolhatók az emberi jogok közé, hanem az egyén nemzeti jogai is. Az egyén szabadságának része nemzeti szabadsága. Következésképpen minden egyénnek joga van nemzeti szabadsága érvényesítésére, függetlenül attól, hogy a nemzeti többséghez vagy a nemzeti kisebbséghez sorolja-e magát az adott államon belül.

Nostra Tempora 10

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2004, 256 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-238-8

Tartalom:

I. Bevezetés

II. Az okok

1. Az állami kivétel joga
2. Az egyetemes emberi morálon kívül
3. Az egyének többségenek nemzeti jelleme formálható
4. A nemzeti kisebbségek mint veszélyforrások
5. A nacionalizmus civilizálható
6. A nemzetállam realitás

III. Az egyszerűsítés dilemmái

1. A nemzet összetett
2. Ideológia, individuális akarat, befolyásoló örökség
3. A modern világ
4. A törzsi világ

IV. Nemzet és morál

1. Egyéni akarat vagy objektív meghatározottság
2. Ki vagy mi dönt?
3. Nacionális és prenacionális identitás
4. Nemzeti szenvedély
5. Univerzalizmus és partikularizmus
6. Közvetítő csoport
7. A partikularizmus tagadásának csapdája
8. Nemzeti részrehajlás
9. Morális egyenlőség - nemzeti egyenlőség

V. Emberi jogok - nemzeti jogok

1. Néhány kérdés
2. A nemzetek jogának problémája
3. Az állam polgárai
4. A mellérendelés dillemmája
5. Emberi és polgári jogok

VI. A jogok és az esélyegyenőség

1. Az esélyegyenlőség
2. Jogaink
2.1. Nyelvi jogok
2.2. Oktatási jogok
2.3. A tudomány és akulturális intézmények
2.4. A nemzeti szerveződés
2.5. A nemzeti tisztelet elve

VII. Következmények

Jegyzetek

Felhasznált irodalom

Summary
 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/